poniedziałek, 3 czerwca 2019

Pomnik Wdzięczności z Krakowa

[Kraków, Cmentarz Wojskowy na Rakowicach, 28.05.2019]

...który kiedyś stał na Pantach pod Barbakanem. Były tam też mogiły 19 czerwonoarmistów. Decyzję o demontażu monumentu podjęto już w 1990 roku, ale przeniesienie na cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty nastąpiło siedem lat później. Stojący tam teraz były Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej wygląda nieco dziwnie (widać zakłócone proporcje), ponieważ podczas demontażu zrezygnowano z przeniesienia cokołu, na którym pierwotnie spoczywał...