piątek, 11 grudnia 2020

Pomnik Wdzięczności w Mokrym

[11.12.2020]

Na monumencie wyryta jest następująca sekwencja (nad którą prawdopodobnie umieszczona była gwiazda lub godło ZSRR?):

Z TEGO MIEJSCA
DNIA 12 I 1945 ROKU O GODZINIE 4-TEJ
WOJSKA I-GO FRONTU UKRAIŃSKIEGO
ARMII RADZIECKIEJ
POD DOWÓDZTWEM MARSZAŁKA KONIEWA
HURAGANOWYM OGNIEM
ROZPOCZĘŁY OFENSYWE ZIMOWA
W WYNIKU KTÓREJ
WYZWOLONA ZOSTAŁA POLSKA
I
ROZGROMIONY HITELRYZM

CHWAŁA NIEZWYCIĘŻONEJ
ARMII RADZIECKIEJ