niedziela, 1 stycznia 2017

POEZJI SKRYZYSOWIONEJ

POEZJI SKRYZYSOWIONEJ (nieznany wiersz
Tomasza Radziszewskiego, gitarzysty zespołu 
Świetliki, wyrecytowany przed kamerą w 1995 r.
podczas nagrywania programu dla TVP*)

Łączenie poezji z muzyką
daje coś zupełnie nowego i 
nie ma nic wspólnego z poezją 
jako taką, bo to wytwarza... 

Wytworzyła się nowa jakość, 
która jest juź bardziej parateatralna, 
niż poetycka i można tu mówić 
poezji skryzysowionej.

Ale nie dlatego, że sprzedaje się
ona z muzyką rockową, nie, ale 
dlatego, że trafia do ludzi tylko 
z muzyką rockową.

* https://m.youtube.com/watch?v=e8SX2AXlOi4