sobota, 12 lutego 2022

(Dzisiaj zestrzeliłem gwiazdę)

Wiersze z wojny Borysa Humeniuka z książki Wiersze z wojny, którą wydało K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów (oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu przy współpracy z Domem Literatury w Łodzi), a przetłumaczyła z ukraińskiego Aneta Kamińska. Bardzo na czasie, niestety.