piątek, 13 listopada 2020

(KAZANIE NA GÓRZE)

Trzy wiersze z Czasu triumfu gołębi Krzysztofa Jaworskiego i rewers okładki. Z niegdysiejszego wydawnictwa Tomasza Majerana o bezpretensjonalnej nazwie (sarkazm) Pomona robiliśmy sobie w wtedy jaja, nazywając je Oponą. Gdybym dał temu postowi tytuł Kazanie na rurze, zapewne gugiel przysporzyłby mi dużą liczbę oglądających, ale biblijne odniesienie chyba też nieźle żre?