czwartek, 26 lutego 2015

Adam Ważyk "Kronika"


[skan z tomu: Adam Ważyk Wiersze i poematy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957, rzeczony wiersz został napisany w roku 1946]