sobota, 21 marca 2015

MACHANIE

MACHANIE (nieznany wiersz
Jana Ołdakowskiego, wyrecytowany
podczas rozmowy z Arturem Żmijewskim)

Flagami machają Amerykanie, Niemcy, 
a ostatnio też Francuzi.

Żyjemy w kraju, w którym już można 
machać flagą.

Można też nie machać.