wtorek, 29 września 2015

(NIE)WIDZIALNE / (IN)VISIBLE - Wielowieś

sprzed 9 lat. Z magazynkiem załadowanym Ilfordem XP-2 wybrałem się jeszcze do Starego Sącza (11 października 2006) i po tym wyjeździe rozstałem się z monochromem przy realizacji projektu Niewinne oko nie istnieje
Widoczną poniżej fotografię będzie można zobaczyć na wystawie WOJCIECH WILCZYK: (NIE)WIDZIALNE / (IN)VISIBLE, która otworzy się 22 października 2015 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Wielowieś, synagoga  21.09.2006

Proszę zwrócić uwagę na widoczne ślady po trzech półkoliście zakończonych oknach we wschodniej fasadzie i na... kapliczkę z figurką NMP dobudowaną do ściany przez użytkowników sąsiadującej posesji.

Budynek synagogi został zdewastowany, a następnie podpalony przez niemieckich bojówkarzy podczas Kristalnacht (noc z 9 na 10 października 1938 r.), zaś po wojnie przebudowano go na magazyn zboża Gminnej Spółdzielni (taką funkcję podobno pełni do dziś).