piątek, 22 czerwca 2018

Przejdź do historii

Linn Hansén


Jak car Mikołaj uzasadniał wojnę przeciwko Imperium Osmańskiemu?
Jak wytłumaczyć w zrost zaludnienia?
Czego dotyczy teoria wirulencji pasożytów?
Jak wielkie było imperium arabskie?
W jaki sposób Nigeria zdobyła niepodległość?
Wyjaśnij etymologię słowa wakcynacja
Co udowodnił Louis Pasteur?
Opisz teorię Thomasa Roberta Malthusa.
Jaką rolę odgrywał handel?
Według jakich zasad pracowano?
Porównaj epokę żelaza w północnej i południowej Europie.
Skąd wywodzi się język tuareski?
Kto był architektem pokoju?
Jak zmieniała się Francja?
Jak ma się germański wiersz heroiczny do pojęcia klasy?
Co oznaczają kolory kongijskiej flagi?
Jak narodziła się uprawa?
Do czego przyczynili się Fenicjanie?
A Rzymianie?
Wyjaśnij na czym polega feudalizm.


[Wiersz Linn Hansén w przekładzie Justyny Czechowskiej z książki: Linn Hansén Przejdź do historii, Wydawnictwo Lokator, Kraków 2018, s. 5]