poniedziałek, 15 marca 2021

Nie lubię poniedziałków!

[1976]

Prawdopodobnie jest to któreś z wnętrz Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, mieszczącej się pod adresem 74, rue Lauriston, 75116 Paris (negatyw mocno niedoświetlony...)
Podczas pobytu we Francji w 1976 roku ojciec korzystał z tamtejszych pokoi gościnnych. Trzydzieści pięć lat później, kiedy miał miejsce paryski pokaz projektu Niewinne oko nie istnieje, też tam spałem.