niedziela, 3 czerwca 2012

HANNA FURNANCES


Edward Burtynsky z książki „China? W żadnym wypadku... Arthur Siegel, Detroit, listopad 1942, Hanna furnaces of the Great Lakes Steel Corporation.  


W latach 40. Siegel pracował m.in. dla Farm Security Administration, a potem dla Office of War Information. Czyli biorąc pod uwagę datę wykonania zdjęcia, powyższy kapitalny kadr, powstał raczej na zamówienie tej drugiej instytucji.