sobota, 16 maja 2015

ODMOWA

Welimir Chlebnikow

ODMOWA

Jest mi znacznie przyjemniej
Patrzeć na gwiazdy
Niz podpisywać wyrok śmierci.
Jest mi znacznie przyjemniej,
Gdy słyszę głosy kwiatów,
Jak "oto on! oto on!" szepcą.
Wolę przez ogród przechodzić
Niż patrzeć na karabiny,
Co zabijają tych, którzy pragną
Mnie zabić zdradą.
I oto właśnie dlaczego
P r z e n i g d y,
Nigdy nie będę władcą!

      r. 1922

[I ja też coś podobnego coraz częścej czuję, szczególnie w trakcie obecnej kampanii wyborczej... Więc przepisauję tutaj ten wiersz Welimira Chlebnikowa w przekładzie Seweryna Pollaka, który wydrukowany został w tomie: Z liryki rosyjskiej XX wieku, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, str. 162]