piątek, 14 listopada 2014

Subwersywnie czy nie subwersywnie?

Pomyślałem sobie wczoraj, gdy w drodze do lablabu zobaczyłem to malowidło. 

[2014-11-13 16:43:51]

Faktycznie 200-300 metrów od ulicy Janowa Wola był mur krakowskiego getta (przy Lwowskiej jest jego zachowany fragment), a także plac gdzie gromadzono żydowską ludność, którą wysyłano potem do obozów zagłady. 
Przekreślona gwiazda Dawida informuje nas, że raczej nie subwersywnie...