piątek, 5 lutego 2016

śniadanie z internetami

Reiner Kunze

śniadanie z gazetą

Zniesławienie dawniej nie uszło
daleko

Niosło się z ust do ust

Teraz, w sekundę rozesłane
po całej ziemi, 
                     wczesnym rankiem,
czarno pachnąc od farby drukarskiej, spada
na stoły świata

Ktoś oblizuje się
milionami języków, na których
rozniósł drugiego

[Jakże na czasie... Wiersz w przekładzie Jakuba Ekiera z tomu: Reiner Kunze Remont poranka, Biuro Literackie, Wrocław 2008, str. 184]