środa, 10 lipca 2019

PANI SZEŚĆ GIER

Grzegorz Wróblewski


POEZJA WCHODU

marcepanu/marcepana: obie
formy dopełniacza liczby
pojedynczej rzeczownika 
„marcepan‟ są poprawne


HALUKSY

Skończyło się
duńskie lato.
Trump is now
playing almost
totally to white
supremacists...
(Małgorzata II
przeżyje każdy
karambol na
autostradzie.)
Wczoraj znowu
widziałem jak
wymienili księżyc
na planszę
udającą deszczowy
poranek
- mówię ulicznej
księżniczce,
zachwyconej nową
metodą
zwalczania
haluksów.


EWOLUCJONIZM

dzień bez znaczenia
każdy kto palił trawkę
przerzucił się na śnieg
w krainie LEGO nowa

wersja filmu o zlodowaceniu

za to w odległej epoce
skazano na śmierć nekrofila
Kolanowskiego

(zaraz i tak zniszczy nas epidemia
spoceni Świadkowie znów
szaleją z Watchtower)

każdy kto palił trawkę
przerzucił się na śnieg


[Z nowej książki Grzegorza Wróblewskiego Pani sześć gier. 111 wierszy, która jest w zasadzie wyborem tekstów z siedmiu tomów z lat 2011-2018, ale zawiera też 11 utworów całkiem nowych. I właśnie 3 z nich postanowiłem tu zaprezentować. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Convivo.]