wtorek, 30 kwietnia 2024

Krzyż pańszczyźniany we Włostowie

[26.03.2022]

Skuta inskrypcja - widoczna w cieniu - była w języku rosyjskim i zapewne skierowano ją do cara Aleksandra II "освободителя".
Inskrypcja polska po drugiej stronie cokołu zachowała się w wersji niekompletnej:

Pomnik ten
wzniesiony i poświęcony
dnia (...) 186(...) roku