niedziela, 10 listopada 2013

Orientacja estetyczna drobnomieszczaństwa

Podczas lektury książki Pierre'a Bourdieu Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, w części pod tytułem Zmysł estetyczny jako zmysł dystynkcji trafiłem na taką oto tabelę, będącej zapisem wyników ankiety, w której respondenci określali hierarchię ważnych dla nich tematów fotograficznych. I tak sobie pomyślałem, że jest to dobre pendant do niedawnej dyskusji na temat potrzeby (lub nie) robienia zdjęć np. o charakterze typologii... ;))