niedziela, 2 lipca 2017

SAMOZAORANIE

(się) rodzimych festiwali fotograficznych, o czym celnie pisze Adam Mazur w internetowej edycji Magazynu Szum. Czekałem na jakiś głos, który wreszcie kichę tych imprez obnaży...