wtorek, 5 stycznia 2016

NATURALISTYCZNO-EKSPRESJONISTYCZNY

NATURALISTYCZNO-EKSPRESJONISTYCZNY (nieznany wiersz Anny Kałuży, którego
podmiot liryczny zajmuje się uprzywilejowanym kodem, pracującym na obraz
rzeczywistości traumatycznej, śmiertelnej i „strukturalnie” przemocowej)

Sporo też książek,
w których uprzywilejowany kod naturalistyczno-ekspresjonistyczny pracuje
na obraz rzeczywistości traumatycznej, śmiertelnej
i „strukturalnie” przemocowej.

(Oczywiście
można podobne systematyzacje przeprowadzać z zastrzeżeniem,
że różny jest w tych książkach stopień fatalizmu unoszącego się nad ludzkim życiem).