poniedziałek, 16 stycznia 2017

LUDZIE WOLNI NIE ROZMAWIAJĄ O WOLNOŚCI

Mimo, że zmieniły się polskie realia, napisany 34 lat temu wiersz Piotra Bratkowskiego brzmi dziwnie aktualnie...


[z książki: Piotr Bratkowski Nauka strzelania, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 1990, str. 50]