piątek, 2 lipca 2010

JEDYNIE DZIECI ŚREDNICH OŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH


Krzysztof Jaworski

JEDYNIE DZIECI ŚREDNICH OŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Wiejskie dzieci pozdrawiają
przejeżdżające pociągi przyjaznym machaniem
wyciągniętej dłoni.

Miejskie dzieci wyciągają
w stronę podróżnych wyprostowany
palec środkowy.

Jedynie dzieci
średnich ośrodków przemysłowych
wiedzą co jest grane:

- stoją na nasypach
i pokazują pasażerom swe wypięte tyłki.

Patrzę jak wiatr je omywa i unosi w nicość.
Zamknięty w brudny metal, spoza brudnych szyb,
ocieram łzę nad młodością, która
przemija, jak wypięta dupa
w oknie wagonu.

Kim jestem? Skąd przybyłem? Dokąd zmierzam?
Wszystko mam napisane na bilecie.


Bytom-Bobrek, 12.11.01

-----

Zacytowany wyżej wiersz Krzysztofa Jaworskiego oraz zdjęcie pochodzą z naszej wspólnej książki "Kapitał" (str. 48 i 49).
"Kapitał" w wersji niemieckojęzycznej (tłumaczenia Tomasza Sosińskiego), czyli "Das Kapital" można nabyć w Pigasus-Gallery, Torstr. 62, 10119 Berlin.