poniedziałek, 14 czerwca 2021

Hamama House (2)

[Tel Aviv, Gruzenberg Street, 21.3.2019]

Z tęsknoty za TLV... widok w kierunku Allenby Street. Lubiłem się szwendać w tej części miasta, gdzie nie ma tak dużo Bauhausu, a wygląd ulic nasuwa czasem skojarzenia z jakimś miasteczkiem w środkowej Europie. Przeglądam archiwum z wyjazdu do Eretzu, słuchając Admeto Handla. To pięciopłytowy album (LP), wydany w NRD w 1982 roku na zbliżający się jubileusz trzechsetnej rocznicy urodzin kompozytora. Box firmuje wytwórnia Eterna Edition (uwielbiam tę nazwę), jakkolwiek wydawnictwo jest na licencji EMI, a śpiewają: Jill Gomez, Rachel Yakar. Rita Dams, René Jacobs, James Bowman, Max van Egmond i Ulrik Gold przy akompaniamencie Il Complesso Barocco pod dyrekcją Alana Curtisa. Podobno dziś jest/był jakiś mecz?