sobota, 17 grudnia 2016

Stary dobry Brecht

Bertolt Brecht

Rozwiązanie

Po powstaniu 17 czerwca
Przewodniczący Związku Pisarzy
Polecił w Alei Stalina rozrzucać ulotki
Głoszące, że naród
Utracił zaufanie władz
I może je odzyskać tylko
Przez zdwojoną pracę. Czy jednak
Nie byłoby prościej, gdyby władze
Rozwiązały naród
I wybrały nowy?

[przekład Piotra Sommera z książki Ten cały Brecht, Biuro Literackie, Wrocław 2012, str. 161]