niedziela, 16 maja 2021

Książ Wielkopolski, ul. Jana Pawła II

[3.8.2019]

To zdjęcie też nie weszło do książki. 
Napis na tablicy pamiątkowej nad głową mężczyzny w czerwonej koszulce głosi:

BOHATERSKIEMU
DOWÓDCY
OBOZU KSIĄŻ
MAJOROWI 
FLORIANOWI 
DĄBROWSKIEMU
I POLEGŁYM
29 IV 1948
POWSTAŃCOM
SPADKOBIERCY
ICH IDEI
1935

Natomiast na szybie okna nad głową kobiety w niebieskim t-shircie znajduje się następująca informacja (jak się należy domyślać dotycząca muralu):

Wspieranie opieki nad miejscami 
pamięci
i trwałymi upamiętnieniami 
w kraju
Z kosą na Prusaka‟.
Projekt dofinansowano 
ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.