sobota, 9 października 2021

(Co będą jeść Albańczycy?)

Pewne zapisy się nie dezaktualizują. Świetna Kopenhaga Grzegorza Wróblewskiego (wyd. Kartki, Białystok 2000) i tekst ze str. 86.