piątek, 18 lutego 2022

(Napijemy się wódki, a potem mnie zabijesz)

Wojna na razie nie wybuchła, ale co zdarzy się jutro? Wiersz Oksany Zabużko w przekładzie Anety Kamińskiej z antologii Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, wydanej przez Narodowe Centrum Kultury i Korporację Ha!art w 2011 roku.