poniedziałek, 30 maja 2022

Manhattan

[Katowice - ul. Warszawska - 5.12.2001]

Żartowałem z tym Manhattanem... Trochę. Chociaż w okolicach byłej kolejowej trasy High Line w Nowym Jorku (obecnie jest to hipsterski park na wiaduktach), czyli w dzielnicy Chelsea, miałem okazję zobaczyć zabudowę/miejsca w podobnym klimacie.
No i nie wiem, czy te domy przy Warszawskiej (skąd został zarejestrowany) widoczny wyżej kadr, jeszcze stoją?