sobota, 2 marca 2024

Prawdziwa książka zen


Żołnierze śpiewali... Poza tym wersem, terminologia użyta w piętnastej części poematu Jarosława Markiewicza Fragmenty, całość została ukradziona, dla wszystkich, którzy próbowali praktykować doskonałą pustkę, jest dość oczywista.