piątek, 19 kwietnia 2013

70 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIMTo bardzo znane i często reprodukowane zdjęcie pochodzi z tzw. Raportu Stroopa, czyli dokumentu pod tytułem Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk - in Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!), sporządzonego na rozkaz SS-Brigadeführera i generała majora policji  przez Jürgena Stroopa. Wspomniany raport, wykonany w trzech kopiach (jedną z nich otrzymał Heinrich Himmler), opisuje pacyfikację powstania w warszawskim getcie. Podpis pod fotografią głosi Mit Gewalt aus Bunkern hervorgeholt (Przemocą wyciągnięci z bunkrów). Raport Stroopa w postaci pdf-a z książki wydanej przez IPN w 2009 roku (ze wstępem Andrzeja Żbikowskiego i polskim tłumaczeniem zawartości) jest dostępny na internetowej stronie instytutu.