niedziela, 19 maja 2024

Krzyż pańszczyźniany w Baszni Dolnej (po odczyszczeniu)

[15.04.2022]

Teraz już bardziej wyraźnie widać inskrypcję (Litera „г” może oznaczać w zapisie cyrylicą także cyfrę „3”)

СЕЙ
КРЕСТЪ
ПОЛО
ЖЫЛА
ГРОМА
ДА БАШ
НИ
ВЪ ПА
МЯТЬ
НАДАННI
СВОБОДИ
Г гo MAЯ
1848.