środa, 26 września 2012

ODCISKI PAMIĘCI / MARKS OF MEMORY


Taki jest tytuł zbiorczy wystawy w MOCAK-u, a plakat (a właściwie jego projekt, ale pewnie nic się tutaj nie specjalnie zmieni) mojego setu pt. "Przestrzenie postindustrialne" wygląda tak:


A plakat wystawy równoległej Anity Glesty pt. "Guernica" jest (będzie) taki: