niedziela, 3 grudnia 2023

Wpis wydawnictwa forlaget em o "Blue Pueblo"

AI fajnie tłumaczy z duńskiego na polski, np. że zrobiłem "szereg nieludzkich zdjęć"... 
Po krótkim zastanowieniu się przyznałem jej/mu/onemu rację ;)