środa, 13 marca 2013

Koźminek


Koźminek, synagoga, 28.12.2007

Murowany budynek synagogi w Koźminku (Województwo Wielkopolskie) miał powstać po 1883 roku. W latach 60. XX w. obiekt przerobiono na budynek mieszkalny. Na zdjęciu widzimy ścianę wschodnią obiektu, tam gdzie od wewnątrz znajdować się musiała wnęka na Aron ha-kodesz (czyli "świętą skrzynię", gdzie przechowuje się Torę).
Do książki Niewinne oko nie istnieje weszła inna fotografia, prezentująca widok obiektu od ulicy Kilińskiego, a powyższe ujęcie można zobaczyć w podczas slideshowu, jaki towarzyszy wystawom (najbliższa okazja: Galeria ZPAF w Zamościu, od 5 kwietnia 2013).