poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Umarł Allan Sekula [']


Mądrość potoczna głosi, że fotografie przekazują niezmienne prawdy. choć samo pojęcie reprodukcji fotograficznej sugeruje, że w przekładzie niewiele nam umyka, jest oczywiste, iż znaczenie fotografii w dużej mierze zależy od kontekstu. Mimo przemożnego efektu rzeczywistości (wywołanego przez mechaniczną rejestrację momentu odbitego światła zgodnie z zasadami perspektywy), fotografie same w sobie są wypowiedziami fragmentarycznymi i niepełnymi. Na znaczenie wpływ mają zawsze projekt graficzny, podpisy, tekst, oraz miejsce i sposób prezentacji.

[cytat z eseju Allana Sekuli Czytanie archiwum, str. 119, w: Allan Sekula Społeczne użycia fotografii, antologia tekstów Allana Sekuli pod redakcją Karoliny Lewandowskiej, przekład z języka angielskiego Krzysztof Pijarski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki i Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010]