sobota, 24 grudnia 2016

Zdumiewa się mądrością

Rafał Wojaczek

Zdumiewa się mądrością

                    Stanisławowi "Stanleyowi" Ścierskiemu
                          z Teatru 13 Rzędów
                          właśnie na Nowym Świecie

Zdumiewa się mądrością małej człowieczej rzeczy
Gość, co gospodę sobie obrał dziś na tej Ziemi,
Iż mu w zamierzchłym przestworze zamajaczyła gwiazdą
Łaskawie swojską, rzekłby: krwi jego tkliwie bratnią,
Bez ironii wróżącą, jak jaki pewny dom,
Przychylność jego nędzy i zrozumienie snom. -
Bowiem gdy osiągnąwszy zsiadł z uprzejmej mgławicy
Przygodnego obłoku, zaraz spod szubienicy
Krzyża ustawionego na wzniosłym pagórze
Dwaj znani ze snu, który śnił się w dzieciństwie, stróże
Nie legitymujący się i milczący wyszli,
Schwycili, młotków, gwoździ dobyli i przybili.

23 X 1969, w Polsce

[przepisane 24 XII 2016, w Polsce]