piątek, 12 marca 2021

Kowno, Pożajście (Kaunas, Pažaislis)

 [Fot. Eugeniusz Wilczyk - Pożajście - pokamedulski kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
- Litewska SRR - 1976]

No i raz po raz trafiam na takie skarby...