piątek, 17 maja 2019

Pod szarą gwiazdą

[Braniewo, Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej, 14.05.2019]

Trudno uwierzyć, że emblemat Armii Czerwonej na tym pomniku był od początku tego koloru... Kiedy robiłem tam zdjęcia kilkakrotnie na cmentarz wjeżdżał radiowóz policji i nie był to ten sam samochód. Za trzecim razem patrol podjechał do mnie i kierowca spytał co tutaj robię. Gdy mu wyjaśniłem, zapytał czy wiem, że fotografuję „zakazaną symbolikę totalitarną‟, ale mówił to ironicznie, bo zaraz dodał, że „przecież chyba wiem, jakich mamy rządzących... Sądząc z miny jego kolegi z patrolu, nie podzielał on zdania partnera. Na cmentarzu wojennym w Braniewie spoczywają prochy 31 237 żołnierzy Armii Czerwonej 2 Frontu Białoruskiego oraz 3 Frontu Białoruskiego, którzy polegli w walkach na terenie Prus Wschodnich.