czwartek, 27 lutego 2020

Cmentarz w Pszczynie

[Pszczyna, ul. Katowicka, 26.02.2020]

Kształt pomnika się zgadza, ale symbolika nie bardzo.
Zastąpienie czerwonej gwiazdy Eisernes Kreuzem to nienajlepszy pomysł. Sprawa wygląda podobnie, gdyby miało to być nawiązanie do krzyży, jakie pojawiają się na pomnikach upamiętniających niemieckich żołnierzy poległych w I wojnie światowej (obiekty takie na Dolnym Śląsku fotografuje Wojtek Sienkiewicz). Autorom dekomunizującym ten obelisk nie chodziło chyba o emblemat Związku Harcerstwa Polskiego?
No i krzyż dolny... trudno przypuszczać, aby polegli w 1945 roku czerwonoarmiści byli wyznawcami katolicyzmu.