piątek, 6 marca 2020

Cmentarz w Zagórzu

[Zagórz, ul. Wolności,  6.03.2020]

Napis na pomniku głosi:

WIECZNA SŁAWA
BOHATEROM
POLEGŁYM w WALKACH
O WOLNOŚĆ I
NIEZAWISŁOŚĆ
SOWIECKIEGO ZWIĄZKU

Cmentarz powstał na terenie wcześniejszej nekropolii prawosławnej - po prawej stronie zachowało się kilka nagrobków. W środku natomiast widać fragmenty upamiętnienia poległych w pierwszej wojnie światowej żołnierzy armii austriackiej lub niemieckiej. Bardzo dziwny jest kształt monumentu widocznego na zdjęciu, tak jakby powstał on dwie dekady wcześniej...